Er du usikker på beliggenhet av rør, eller finner du ikke det nedgravde kumlokket, søker vi det opp ved hjelp av vår trasésøker. Ved hjelp av en sonde som føres inn i rørene kan vi peile retningen,   og i tillegg måle hvor dypt røret ligger med en søker som føres over bakken. Trasesøkeren kan i tillegg brukes til å lete opp alle strømførende kabler.

Vi er god på å peile rør, finne rør. Til dette benytter vi en rørsøker.
Ved gjentatte problemer med avløpsrør, eventuelt for kartlegging av rør, kan vi foreta en rørinspeksjon og trasèsøk.

mercedes2