Trasesøk - rørsøker

Er du usikker på beliggenhet av rør, eller finner du ikke det nedgravde kumlokket, søker vi det opp ved hjelp av vår trasésøker. Ved hjelp av en sonde som føres inn i rørene kan vi peile retningen,   og i tillegg måle hvor dypt røret ligger med en søker som føres over bakken. Trasesøkeren kan i tillegg brukes til å lete opp alle strømførende kabler.

Vi er god på å peile rør, finne rør. Til dette benytter vi en rørsøker.
Ved gjentatte problemer med avløpsrør, eventuelt for kartlegging av rør, kan vi foreta en rørinspeksjon og trasèsøk.

mercedes2