Med våre tankbiler utfører vi tømming av slamavskillere, renseanlegg, fettutskillere, sluk og sandfang for private, bedrifter og kommuner. Sugebilene er også utstyrt med høytrykkspyler for rensing og spyling av rør.  Vi tilbyr også suging av stubloftsleire, samt vanning av veier.
Alt slam transporteres til mottaksanlegg for riktig miljø- og forskriftsmessig behandling.

  • Septiktanker
  • Renseanlegg
  • Fettutskillere
  • Overvannskummer
  • Drenskummer
  • Sandfang
  • Stubloft
  • Høytrykkspyling
  • Rørinspeksjon
  • Trasèsøk

Rutinemessig oppfølging kan avtales.

 

slambil