Med vårt kamerautstyr kan vi foreta rørinspeksjon av de fleste typer rør og dimensjoner.
Rørinspeksjon dokumenteres på cd med en skriftlig rapport.
Vår kamerabil er også utstyrt med høytrykkspyler for rensing av rør i forkant av en rørinspeksjon.
Dette gir bedre kvalitet på filmingen.

Vi har også utstyr for å finne nedgravde tanker, samt påvise rørtràseer.
Vi leter opp nedgravde kummer

mercedes2

Rørinspeksjon Norge