Med vår ADR godkjent tankbil og henger kan vi hente og transportere store mengder olje m.m.. Med flere kamre på bilen har vi mulighet til å hente flere typer avfall samtidig. For oljeprodukter i fast form samles dette i godkjente beholdere og transporteres til godkjent behandlingsanlegg og deponi.

 

  • Tømming og kontroll av oljeutskillere
  • Tankrens, gassmåling og godkjenning av fyringsolje- og parafintanker
  • Henting av spillolje
  • Henting av farlig avfall, stykkgods og flytende
  • Henting av oljeforurensede masser
  • Tømming av sandfang

Oljeforurensning kan føre til at områder som ellers hadde egnet seg til blant annet drikkevannsforsyning, boliger og barnehager ikke kan brukes til slike formål, eller må gjennom kostbar opprensking .


  To tredjedeler av avfall på avveie er oljeholdig avfall.

 

oljebil