Vi har lang erfaring med høytrykkspyling, og med våre biler har vi kapasitet til å spyle/rense alle typer rør, lengder og dimensjoner.

Høytrykkspyling

 

  • Høytrykkspyling
  • Rotkutting med kjettingdyse
  • Fjerning av avleiring i rør med slagdyse
  • Rens av rør (for eks. grodde vannrør ,fjerning av fettavleiringer)
  • Spyling av maskiner, fasader og plasser


Problemer med vann og avløp kan skape en fortvilet situasjon. Vi yter rask service får våre kunder hvor slike problemer oppstår. Er det usikkerhet rundt årsaken til problemet, eller et gjentagende problem, kan vi foreta en rørinspeksjon.