Vi tar hånd om ditt farlige avfall og kan tilby totalløsninger tilpasset ethvert behov.

Vi kan tilby totalløsninger som er tilpasset kundens behov. Vi har både private, bedrifter og kommuner som kunder. Vi tar hånd om ditt farlige avfall og kan sette ut miljøcontainere med beholdere for sikker oppbevaring.

Med vår ADR godkjente tankbil med henger har vi kapasitet til å suge opp flytende avfall også i større mengder.
Alle typer farlig avfall leveres til godkjent behandlingsanlegg. Serviceavtale for oppfølging og rutiner for innhenting av avfall kan avtales.

 

  • Tømming og kontroll av oljeutskillere
  • Tankrens, gassmåling og godkjenning av fyringsolje- og parafintanker
  • Henting av spillolje

 

  • Henting av farlig avfall, stykkgods og flytende
  • Utleie av miljøcontainere
  • Utleie av avfallscontainere

 

Dersom din bedrift genererer mer enn 1 kg farlig avfall årlig plikter du å levere dette hvert år.


Farlig avfall

 

 

100.000 tonn farlig avfall er på avveie i Norge.  Dette er hovedsakelig små rester og skvetter som hver og en av oss kaster i restavfallet, i avløpet eller i naturen.