Hof Miljøservice AS ble etablert i 1972 og begynte da med en slamsuger til å tømme slamavskillere med. I 1983 begynte vi i tillegg med utleie av avfallscontainere, og etter hvert har det blitt flere typer lastebiler.

I 1986 fikk vi, som ett av de første firmaene i Norge, tillatelse av SFT (Statens Forurensingstilsyn) til å samle inn og transportere farlig avfall. Vi er godkjente av DBE (Direktoratet for brann og eksplosjonsvern) til å kontrollere og sertifisere fyringsoljetanker. Vi har også tillatelse fra SFT, Fylkesmannen og Hof Kommune til å mellomlagre farlig avfall på vårt anlegg på Rønneberg Industriområde.

Vi leier ut låsbare miljøcontainere godkjent for lagring av farlig avfall. Mange håndverkere leier miljøcontainere til å låse inn verktøy på byggeplassene. Siden mange av våre kunder ønsker å forholde seg til kun en leverandør, tilbyr vi totalavtaler til både små og store bedrifter i forbindelse med lagring, henting og transport av alle typer avfall. Vi har oppdrag over store deler av østlandsområdet.

Hof Miljøservice AS er stolte av å ha god service og pålitelighet som varemerke.

 

mercedes2