I 1986 fikk vi, som ett av de første firmaene i Norge, tillatelse av SFT (Statens Forurensingstilsyn ) til å samle inn og transportere farlig avfall. Vi er godkjente av DBE (Direktoratet for brann og eksplosjonsvern ) til å kontrollere og sertifisere fyringsoljetanker. Vi har også tillatelse fra SFT, Fylkesmannen og Hof Kommune til å mellomlagre farlig avfall på vårt anlegg på Rønneberg Industriområde.

Vi tilbyr utleie miljøcontainere godkjent for lagring av farlig avfall.

Fare