Vi har kjøpt inn en ny gravemaskin.

Dette betyr at vi kan utføre gravejobber for deg.

Gravemaskinene er av type Komatsu 5 tonner.

Kan brukes til alt mindre grave jobber.

Vi utfører fjerning av fyringsoljetanker, og utfører hele jobben som innebærer fjerning av tank samt rengjøring i etterkant.

Vi graver opp tank, tømmer denne og sertifiserer, vi transporterer også tanken til destruksjon.

 

Hei

Vi har oppgradert bilparken med ny kraftig spylebil. Utfører de fleste spylejobber fra små til store rør. 

Ring oss gjerne på telefon: 33 05 82 23 for ytterligere informasjon.

 

scandiar500 spylebil